PRAWO PRACY 2016 - po zmianie przepisów

22.01.2016, godz. 13:08

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zmianami przepisów w Prawie Pracy na szkolenie organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.


Termin szkolenia:
15 lutego 2016 r. (8:30 - 15:30)

 

Miejsce szkolenia:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472 D, Budynek Olivia Six, 12. piętro

 

Koszt szkolenia:
340 zł netto + VAT
Cena szkolenia obejmuje: przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat oraz przerwy kawowe.
W przypadku tego szkolenia rabaty nie łączą się.
Dla płacących za szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT.  

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Program szkolenia:

 1. Likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wydłużenie urlopu rodzicielskiego.
 2. Zmiana terminów o udzielenie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy.
 3. Łączenie pracy z urlopami związanymi z opieką nad dzieckiem.
 4. Wydłużenie okresu, do którego możliwe jest korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego.
 5. Możliwość wydłużenia długości urlopu rodzicielskiego pracownikowi podejmującemu zatrudnienie w czasie tego urlopu.
 6. Wymienność korzystania przez rodziców z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem – rodzic pracownik, rodzic ubezpieczony – niepracownik.
 7. Dzielenie na części urlopów związanych z opieką nad dzieckiem.
 8. Urlop ojcowski po nowemu.
 9. Godzinowe i dniowe zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat; nowe wymogi formalne.
 10. Stanowisko MPiPS w sprawie korzystania z urlopu wychowawczego i obniżenia wymiaru czasu pracy, w związku z opieką nad dzieckiem.
 11. Przepisy przejściowe, dotyczące nowych przepisów o ochronie rodzicielstwa.
 12. Czas trwania umowy o pracę w świetle orzecznictwa SN i prawa UE.
 13. Maksymalny czasu trwania i liczba umów na czas określony zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem.
 14. Dodawanie czasu trwania i kolejnych umów na czas określony, bez względu na przerwy zatrudnieniu.
 15. Odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony.
 16. Obowiązek wskazywania w treści umowy o pracę okoliczności i przyczyn zawarcia umowy o pracę na czas określony, nie zaliczanej do limitów.
 17. Kontrowersje wokół umów na czas określony zawieranych w przypadku, gdy służy to zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze okresowym i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia takiej umowy.
 18. Obowiązek powiadamiania PIP o zawarciu umowy, która służy zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze okresowym. Rola PIP.
 19. Likwidacja umowy na czas wykonania określonej pracy.
 20. Strona formalno-prawna wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony.
 21. Zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z okresami wypowiedzenia umów na czas nieokreślony.
 22. Umowa na zastępstwo po nowelizacji Kodeksu pracy. Treść umowy.
 23. Sądowa kontrola zasadności wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony.
 24. Możliwość zawarcia z danym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny.
 25. Zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenia, z obowiązku świadczenia pracy – orzecznictwo SN.
 26. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
 27. Jak sformułować zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 28. Urlop wypoczynkowy a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
 29. Umowy terminowe a obowiązek wydania świadectwa pracy.
 30. Przepisy przejściowe dotyczące umów terminowych i ich wypowiadania:
 • umowy na czas określony obowiązujące w dniu wejścia życie noweli Kodeksu pracy,
 • obliczanie okresu wypowiedzenia umów na czas określony, obowiązując w dniu wejścia w życie noweli Kodeksu pracy,
 • umowy na czas określony wypowiedziane do dnia poprzedzającego wejście w życie noweli Kodeksu pracy.

 
Prowadzący szkolenie
Piotr Ciborski
ekspert prawa pracy z 23 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”; wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku (1999 – 2007) oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007); doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, np. Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy; doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji; autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy, np. CZAS PRACY (GDAŃSK, ODDK 2015); CZAS PRACY KIEROWCÓW (GDAŃSK, ODDK 2012); CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH (GDAŃSK, ODDK, 2009); KODEKS PRACY – KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW (GDAŃSK, ODDK 2015); CZAS PRACY W ZOZ (WARSZAWA, WIP, 2010); wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych na: UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM, POLITECHNICE GDAŃSKIEJ, SZKOLE WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ W SOPOCIE, WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI; autor licznych artykułów prasowych w czasopiśmie „SPOSÓB NA PŁACE”, „PORADNIK INSTYTUCJI KULTURY” oraz odpowiedzi na pytania prawne, w portalu CH Beck.


Rekrutacja:
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie formularza zgłoszeniowego. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na nr faksu (58) 32 33 200 lub skan na adres mailowy: szkolenia@arp.gda.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Osoby, które otrzymają telefoniczne potwierdzenie udziału, zobowiązane są, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć, do wniesienia opłaty.


Kontakt:
Mateusz Szymula tel.: 058 32 33 153, @: mateusz.szymula@arp.gda.pl