ABC przedsiębiorczości - szkolenie

05.02.2016, godz. 12:59

Agencja Rowoju Pomorza S.A. w Gdańsku zaprasza na szkolenie.


Termin i miejsce szkolenia:
17 lutego 2016 r. wgodzinach 9:00 - 14:00

Miejsce szkolenia:
Agencja Rozwoju Pomorza, w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku (piętro 12).

184,50 zł brutto (150 zł netto)

cena szkolenia obejmuje: profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat oraz przerwy kawowe

Cel szkolenia:
Przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej zakładania działalności gospodarczej.

Program szkolenia:
1. Zakładanie własnej działalności gospodarczej – procedura i kwestie formalno – prawne
• Procedura rejestracji działalności (teoria i warsztaty)
• Prawno – administracyjne kwestie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
2. Wybór formy prowadzenia działalności (plusy i minusy indywidualnej działalności gospodarczej)
3. Podatkowe aspekty zakładania działalności gospodarczej
• Wybór formy opodatkowania
• Podatek VAT
• Zasady prowadzenia ewidencji podatkowych
• Od kiedy i komu potrzebna kasa fiskalna

Korzyści ze szkolenia:
• Potwierdzenie certyfikatem zdobytej wiedzy
• Możliwość skonsultowania z doradcą możliwych źródeł finansowania otwarcia nowej firmy.

Trenerzy:
Katarzyna Glanc - trener/doradca przedsiębiorczości w ARP S.A. Posiada kilkuletnie doświadczenie w konsultowaniu pomysłów biznesowych, pomocy w doborze finansowania (dotacje UE, instrumenty zwrotne i inne). Posiada praktyczną wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Trener z zakresu prowadzenia swojej działalności, finansowania z UE, księgowości i podatków dla MSP.
Łukasz Narloch - trener/doradca w Agencji Rozwoju Pomorza S.A., związany wcześniej z pomorskimi Instytucjami Otoczenia Biznesu.  Posiada doświadczenie m.in. w konsultowaniu pomysłów biznesowych, pozyskiwaniu środków z różnych źródeł i wdrażaniu projektów. Trener z zakresu prowadzenia biznesu, finansowania działalności, księgowości i podatków dla MSP, w szczególności mikro firm.

Certyfikat:
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim poświadczający udział w szkoleniu.

Rekrutacja:
Warunkiem uczestnictwa jest terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na nr faksu (58) 32 33 200. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Osoby, które otrzymają telefoniczne potwierdzenie udziału, zobowiązane są, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć, do wniesienia opłaty.

Kontakt:
Katarzyna Laskowska tel.: 58-32 33 228, e-mail: katarzyna.laskowska@arp.gda.pl


W celu zgłoszenia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej i przesłania na adres e-mail: katarzyna.laskowska@arp.gda.pl.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY