SIEĆ ENTERPRISE EUROPE NETWORK

03.06.2016, godz. 09:43

Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki.


Enterprise Europe Network to ogólnoeuropejska sieć ponad 500 ośrodków wspierających przedsiębiorczość, która stanowi kontynuację i poszerzenie dotychczas funkcjonującej sieci Euro Info oraz Innovation Relay Center . Enterprise Europe Network funkcjonuje w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) na lata 2007-2013. Misją sieci Enterprise Europe Network jest pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w skutecznym funkcjonowaniu na rynku europejskim. 

Więcej informacji o sieci EEN: