Aktualności


Samorządy mogą zwalniać z podatku

19.02.2015, godz. 12:56

Już od 17 lutego samorządy mogą udzielać stanowiących pomoc regionalną zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na podstawie rozporządzenie Ministra Finansów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.

 czytaj więcej ›


Pismo od fiskusa zawsze doręczone

18.02.2015, godz. 15:09

Nie można się tłumaczyć przeoczeniem nieodebrania korespondencji od fiskusa. Pismo od fiskusa – nawet jeśli faktycznie nie zostało odebrane - uznaje się za doręczone.

 czytaj więcej ›


900 mln euro na instrumenty finansowe w POIR

18.02.2015, godz. 07:53

Komisja Europejska przyjęła program operacyjny „Inteligentny rozwój" dla Polski na lata 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono 8,6 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym 900 mln euro na instrumenty finansowe.  czytaj więcej ›


Bezpłatne szkolenia

17.02.2015, godz. 13:03

Skierowane do wszystkich osób, które chcą lepiej organizować swój czas i poznać skuteczne metody jego zarządzania. Szczególnie przydatne moŜe być dla managerów, którzy zarządzają zespołami lub osób, które przygotowują się do roli menedŜera czy lidera zespołu. Szkolenie jest finansowane przez Europejski Fundusz Spełeczny. czytaj więcej ›


GEM 2014 Global Report

17.02.2015, godz. 08:43

Jaka jest przedsiębiorczość w poszczególnych regionach świata i dlaczego w jednych krajach rozwija się ona bardziej dynamicznie niż w pozostałych? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w najnowszym raporcie Global Entrepreneurship Monitor Report 2014 Global Report. czytaj więcej ›


Młodzi przedsiębiorcy do dzieła!

12.02.2015, godz. 08:57

Jeszcze tylko do 18 lutego br. trwa rekrutacja do II części Młodych Przedsiębiorczych - programu organizowanego przez Fundację CEO i NBPUdział w projekcie mogą wziąć uczniowie i nauczyciele ze szkół gimnazjalnych. Kurs przedsiębiorczości potrwa od marca do czerwca. czytaj więcej ›


Misje gospodarcze

11.02.2015, godz. 13:52

Wyjazdowe misje zagraniczne. Co to jest? W jakim celu się je organizuje? Dlaczego warto ją odbyć? czytaj więcej ›


Deklaracje i informacje podatkowe

28.01.2015, godz. 08:54

Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i składane za pośrednictwem platformy ePUAP.

 czytaj więcej ›


Sądy rejestrowe będą wykreślać „martwe” spółki z KRS

27.01.2015, godz. 10:13

Od stycznia 2015 zaczęła obowiązywać nowelizacja, która daje sadom rejestrowym możliwość wykreślenia z KRS podmiotów, które nie dopełniły zaległych obowiązków rejestrowych. np. nie składając sprawozdań finansowych. . Procedura może być wszczęta bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a mienie podmiotu w takich przypadkach przejmie Skarb Państwa

 czytaj więcej ›


Przedsiębiorcy w roku 2015 zapłacą wyższe składki

23.01.2015, godz. 13:30

W 2015 roku przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą zapłacą składki na ZUS w wysokości 446,88 zł, zaś przedsiębiorcy działający na rynku dłużej niż 24 miesiące – 1095,37 zł miesięcznie.

 czytaj więcej ›