O nas

       Nadwiślańskie Centrum Biznesu to Inkubator Przedsiębiorczości, którego zadaniem jest wspieranie firm z terenu powiatów: sztumskiego i malborskiego. Kompleksowe wsparcie poprzez dostarczenie nowoczesnej infrastruktury biurowej będzie zachęcać firmy do korzystania z rozwiązań innowacyjnych, co w rezultacie przełoży się na nowe miejsca pracy.

Dysponujemy wolnymi pomieszczeniami biurowymi, zarówno dla nowopowstających firm, jak i dla tych, które już działają. Nasza oferta obejmuje biura o powierzchni od 8,09 do 24,85 m².
Ceny wahają od 298,52 zł za wybrany lokal.

Do dyspozycji naszych przedsiębiorców jest też sala konferencyjna, sale spotkań biznesowych oraz sala klubowa. Każda z nich posiada wysokiej jakości sprzęt multimedialny.
Nadwiślańskie Centrum Biznesu
ponadto będzie miało na celu:

  • kształtowanie postaw proinnowacyjnych dzieci i młodzieży
  • tworzenie i udostępnianie wyspecjalizowanych źródeł informacji popularyzujących naukę i technikę
  • podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców wsi i małych miast
  • realizację imprez popularyzujących wyższą edukację, naukę i technikę
  • wspieranie lokalnej przedsiębiorczości


Nadwiślańskie Centrum Biznesu
 powstaje w ramach Działania 1.5 "Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych", Poddziałania 1.5.1 "Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013".