cennik

CENNIK NADWIŚLAŃSKIEGO CENTRUM BIZNESU


Dla przedsiębiorców inkubowanych:

Lp.

Rodzaj usługi

Specyfikacja

Stawka netto VAT

1.

 

Wynajem sali konferencyjnej

Wynajem sal konferencyjnej z możliwością podzielenia jej na dwie mniejsze części, z całym zapleczem audiowizualnym i wyposażeniem sali oraz z dostępem do sieci internetowych

- za każdą rozpoczętą godzinę: 50 PLN netto + 23 %VAT

pakiet 8 godzin: 300 PLN netto + VAT

2.

Wynajem powierzchni reklamowych

Wynajem powierzchni dotyczy miejsca na tzw. Połykaczu, jak i umieszczenia na roll  -upie, banerze lub inny module reklamowym

Cena za 1 m2powierzchni reklamowej: 100 PLN netto + 23% VAT za miesiąc

3.

Wynajem powierzchni biurowej „inkubatora”

W cenę wliczone jest użytkowanie biura wraz z wyposażeniem (biurko, krzesło ,regał)  oraz koszty eksploatacyjne

Cena z 1 m2 powierzchni biura w „inkubatorze” : 30 PLN netto + 23% VAT

Przedsiębiorcy inkubowani mają możliwość skorzystania z dostępu do mediów w postaci usług telekomunikacyjnych

Usługi telekomunikacyjne będą rozliczone zgodnie z wykazem rozmów wykonanych przez poszczególnych przedsiębiorców.

4.

Wynajem stanowisk w pokoju spotkań biznesowych w celach szkoleniowych

Cena w zależności od ilości zajętych stanowisk komputerowych wraz z dostępem do sieci internetowej albo całej sali

Cena:

za 5 godzin pracy przy pojedynczym stanowisku: 25 PLN brutto

za każdą rozpoczętą godzinę pracy w całej sali: 45 PLN netto + 23% VAT

za pakiet 8 godzin: 250 PLN netto + VAT

5.

Usługi kserograficzne (dotyczy tylko przedsiebiorów inkubowanych)

Cena od ilości sterownych stron (maksymalnie w miesiącu 500 szt.)

Stawka od pojedynczej strony 0,20 brutto  PLN

Dla podmiotów innych niż przedsiębiorcy inkubowani:

Lp.

Rodzaj usługi

Specyfikacja

Stawka netto VAT

1.

 

 

 

Wynajem sali konferencyjnej

Wynajem sali konferencyjno- szkoleniowej możliwością podzielenia jej na dwie mniejsze części po każda, z całym zapleczem audiowizualnym i wyposażeniem sali oraz z dostępem do sieci internetowych

- za każdą rozpoczętą godzinę: 100 PLN netto + 23 %VAT

- pakiet 8 godzin 600 PLN netto + VAT

2.

Wynajem powierzchni reklamowych

Wynajem powierzchni dotyczy miejsca na tzw. Połykaczu, jak i umieszczenia na roll  -upie, banerze lub innym module reklamowym

Cena za 1 m2powierzchni reklamowej: 150 PLN netto + 23% VAT za miesiąc

3.

Wynajem powierzchni biurowej „inkubatora”

W cenę wliczone jest użytkowanie biura wraz z wyposażeniem (biurko, krzesło ,regał)  oraz koszty eksploatacyjne

Cena z 1 m2 powierzchni biura w „inkubatorze” : 40 PLN netto + 23% VAT

Przedsiębiorcy inkubowani mają możliwość skorzystania z dostępu do mediów w postaci usług telekomunikacyjnych

Usługi telekomunikacyjne będą rozliczone zgodnie z wykazem rozmów wykonanych przez poszczególnych przedsiębiorców.

4.

Wynajem stanowisk w pokoju spotkań biznesowych w celach szkoleniowych

Cena w zależności od ilości zajętych stanowisk komputerowych wraz z dostępem do sieci internetowej albo całej sali

Cena:

za 5 godzin pracy przy pojedynczym stanowisku: 35 PLN brutto

za każdą rozpoczętą godzinę pracy w całej sali: 55 PLN netto + 23% VAT

za pakiet 8 godzin: 350 PLN netto + VAT

 

5.

Usługi kserograficzne (dotyczy tylko przedsiębiorców inkubowanych)

 

 

Cena od ilości sterownych stron (maksymalnie w miesiącu 500 szt.)

Stawka od pojedynczej strony 0,30 brutto PLN

 
Do pobrania:

Regulamin korzystania ze wsparcia w ramach Nadwiślańskiego Centrum Biznesu


1. Wniosek zgłoszeniowy
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem 
3. Protokół zdawczo-odbiorczy