Oferta

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. zaprasza osoby prowadzące i rozpoczynające działalność gospodarczą do skorzystania z oferty Nadwiślańskiego Centrum Biznesu.

Nadwiślańskie Centrum Biznesu utworzone zostało w ramach Poddziałania 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Ze wsparcia w ramach Nadwiślańkiego Centrum Biznesu mogą skorzystać:
1. Osoby fizyczne rozpoczynające innowacyjną działalność gospodarczą oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, działające w oparciu o rozwiązania innowacyjne, istniejące na rynku nie dłużej niż 2 lata z terenu powiatu sztumskiego i malborskiego.
Osoby te otrzymają wsparcie w ramach Inkubatora przedsiębiorczości.
2. Osoby zamierzające lub prowadzące działalność gospodarczą z terenu województwa pomorskiego.

Oferta Nadwiślańskiego Centrum Biznesu:
- wynajem nowoczesnych pomieszczeń biurowych wyposażopnych w meble
- możliwość korzystania z sal konferencyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny
- dostęp do internetu i wspólnych urządzeń biurowych
- wsparcie merytoryczne
- rozwój w otoczeniu instytucji biznesowych i naukowych
- promocja firm działaljących w inkubatorze

Do pobrania:
1. Wniosek zgłoszeniowy
2. Regulamin korzystania ze wsparcia w ramach Nadwiślańkiego Centrum Biznesu
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
4. Cennik
5. Protokół zdawczo-odbiorczy

NCB